Doradztwo i facylitacja

null

Badamy potrzeby, projektujemy rozwiązania i moderujemy procesy w oparciu o potrzeby użytkownika. Jesteśmy dla Ciebie i do Ciebie dostosowujemy narzędzia i techniki.

Analiza potrzeb

Identyfikacja potrzeb to kluczowy element każdego procesu rozwojowego. Pozwala poznać cele organizacji i kompetencje jej pracowników oraz dostosować całość działań związanych ze szkoleniami do wyzwań, jakie stawiają przed organizacją.

Diagnoza kompetencji

Pozwala sprawdzić na jakim etapie rozwoju znajdują się pracownicy oraz opracować ścieżki rozwojowe, których przejście pomoże im zrealizować postawione cele.

Przy diagnozie kompetencji wykorzystujemy takie narzędzia jak: symulacje, case study, formularze kompetencji INKAS, analiza 360, mapowanie kompetencji.

Facylitacja spotkań i sesji design thinking

Design Thinking to sposób rozwiązywania problemów, tworzenia innowacyjnych produktów i usług. To koncentracja na potrzebach użytkownika. Unikalne pomysły i przełamywanie ograniczających schematów myślowych. Umożliwia lepszą komunikację z ludźmi, których obsługujesz. Pomaga Ci zobaczyć nowe możliwości, zwiększyć szybkość i efektywność tworzenia nowych rozwiązań.

W design thinking sky is the limit!

Facylitacja to ułatwianie. Praca z grupą ludzi, aby pomóc im posunąć się krok do przodu w efektywnej dyskusji, w podjęciu decyzji, budowaniu konsensusu, rozwiązaniu spornej kwestii, planowaniu działań. Rola facylitatora rożni się od roli eksperta, trenera, mentora, a nawet coacha. Facylitator pilnuje procesu i czuwa nad tym, by cel spotkania, np. wypracowanie rozwiązania, został osiągnięty.

Zainteresował Cię projekt? Potrzebujesz informacji o szkoleniu? Skontaktuj się z nami!