Efektywne projekty doradcze i szkoleniowe Wrocław

Poznaj nas bliżej

null

Projekty doradcze i szkoleniowe realizujemy od 15 lat.

W ramach przedsięwzięć komercyjnych oraz dofinansowanych z EFS w naszych usługach rozwojowych udział wzięło ponad 15 tysięcy osób. Do tej pory sukcesem zakończyliśmy 41 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej a obecnie realizujemy kolejnych 6 na łączną kwotę ponad 7 milionów złotych.

Naszym pri­o­ry­tetem jest ofer­owanie usług najwyższej jakości. Dlat­ego też wyjątkową wagę przykładamy do pod­noszenia stan­dardów real­i­zowanych pro­jek­tów.

Wartoś­ci­ami, które szczególnie cenimy są innowa­cyjność, jakość, pro­fesjon­al­izm, zad­owole­nie Klienta oraz odpowiedzial­ność społeczna.

0
lat działalności w branży szkoleniowej
0
%
zdawalności akredytowanych egzaminów na poziomie Foundation
0
przeszkolonych osób
0
godzin na sali szkoleniowej w ciągu ostatniego roku

Jakość

null
H-constulting to certyfikowana jakość oraz firma odpowiedzialna społecznie

Posiadamy wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 w zakresie przygotowania i realizacji szkoleń oraz projektów szkoleniowych i doradczych na rynku krajowym i międzynarodowym, potwierdzony certyfikatem wydanym przez DEKRA Certification Sp. z o.o.

Wdrożyliśmy strategię CSR – Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, zgodnie z normą ISO 26000.
Dowiedz się więcej o CSR.

  • Jesteśmy częścią Scrum.org Professional Training NetworkTM.
  • Jesteśmy Instytucją Rynku Pracy wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.16/00027/2006.
  • Jesteśmy Agencją Zatrudnienia wpisaną do Kra­jowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 11700.

W trakcie naszej działalności z powodzeniem przeszkoliliśmy już ponad 15 000 osób